Things tagged 'cyklostezka'

limited to the area of Praha 6:

22 issues found for 'cyklostezka':

 • Vyřešené: Cesta podél Mariánských hradeb - značení

  Created by Pepa // 1 thread

  A15 směrem do centra vede podél Mariánských hradeb po parkové cestě (po paralelní silnici není možno jet, je příliš úzká a věčně ucpaná auty). Ovšem po parkové cestě od rána chodí turisté nahoru na hrad, cyklisty zde nečekají, děsí se jich a uskakují. Pomohlo by jim nakreslit na cestu cyklopruh či jen šipky s logem kola.

  Please sign in to vote.
 • Stezka z Ladronky na Petřín

  Created by Jirka // 1 thread

  Dvě významné rekreační oblasti - Petřín a Ladronka jsou odděleny jízdou Atletickou ulicí, která postrádá jakákoliv cykloopatření. V budoucnu by tudy měla být značena cyklotrasa A140. V současnosti rozhodně většinově nevhodné pro jízdu s dětmi, rozhodně nenaplňující potenciál, které by propojení těchto dvou oblastí kvalitní cyklostezkou mohlo mít.

  Lepší propojení by přineslo:
  Souvislé napojení centra (Újezd, Pohořelec) a horní stanice lanovky na stezku na Ladronku a dále ke Hvězdě a do Ruzyně/Řep.
  Napojení kolejí Strahov na oblast Ladronky.
  Propojení rekreačních oblastí Ladronky, Petřína a Hvězdy.

  Spojující úsek by měl být v obdobné kvalitě jako stezky, které propojuje. Tudíž je zde nutné vybudovat co nejchráněnější infrastrukturu a zachovat standard Petřína a Ladronky. Ideálně v nejpřímější variantě ulicí Atletická, prostor by se zde při vůli k realizaci našel. Lze uvažovat i o vedení severněji od stadionu, ale toto trasování představuje nepříjemnou zajížďku.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Jelení

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Cyklostezka A15 nabízí klidové spojení centra a Hládkova. Jediné přerušení na této cestě tvoří vyznačený úsek ulice Jelení, ve kterém jsou sice vyznačené cyklopruhy. Ty však nejsou dostatečně napojené na zbytek trasy a navíc je nutné na krátkém úseku několikrát křížit rušnou ulici. Cyklopruhy navíc nejsou dostatečným řešením pro slabší účastníky (děti, staří lidé).

  Bylo by velmi žádoucí propojit tento úsek klidovou cyklostezkou v prostoru zeleného pásu oddělujícího tramvajovou trať a ulici. Šířka tohoto pásu je více než dostatečná, jediné co je potřeba vyřešit je průjezd dočasnou a stálou zastávkou na obou koncích tohoto pásu.

  Please sign in to vote.
 • Chráněné propojení Pod Hradbami -> Na Valech

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po osazení stezek u Prašného mostu dopravním značením vyšlo najevo, že jižní podchod ulice Milady Horákové, výjezdová rampa a chodník směrem na západ nejsou určené pro cyklisty.

  Toto považuji za velký nedostatek celého, jinak poměrně dobrého řešení, protože mezi ulicemi Pod Hradbami a Na Valech tím pádem chybí chráněné propojení. Slabší jezdci - například děti - jsou tak zcela zbytečně nuceni provádět velice obtížný manévr přejetí do levého pruhu v hustém provozu od Prašného mostu.

  Celá věc by se přitom dala velice jednoduše vyřešit pouhou změnou dopravního značení a přimknutím cyklistického přejezdu k přechodu přes výjezd z tunelu.

  Please sign in to vote.
 • Propojení Na Větrníku - Talichova

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Vybudování plnohodnotné cyklostezky v tomto krátkém úseku okolo Ústřední vojenské nemocnice by umožnilo využívat skvělou jinak skvělou zklidněnou trasu A150. Také by se tím znásobil efekt procyklistických úprav podél ulice Na Větrníku.

  Please sign in to vote.
 • Výjezd z ulice U Vorlíků na Milady Horákové východním směrem

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Z ulice U Vorlíků nejde vyjet na Letenskou pláň nebo ulici Milady Horákové směrem na východ. Bylo by dobré nějakým způsobem umožnit vyjet tímto směrem.

  Jedno možné řešení je vytvořit předsunutá stání ve výjezdu z tunelu Blanka doplnit přechod před ním o přejezd pro cyklisty. Lidé na kolech by potom mohli využít přejezd a postavit se do stání před čekajícími auty.

  Please sign in to vote.
 • Napojení cyklostezky podél Evropské na ulici Vlastina

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Cyklostezka podél Evropské končí sjezdem komunikací vedoucí do Divoké Šárky. Ulice Vlastina je přitom dalším oblíbeným směrem, kterým lidé na kolech pokračují. Dostat se do nebo z této ulice je přitom nepřiměřeně komplikované, protože zde není vyřešené napojení.

  Propojení do Vlastiny by přitom znamenalo prodloužit chodníkovou cyklostezku 200 dalších metrů a vytvořit 4. rameno křižovatky Evropské s Vlastinou ulicí.

  Prosím o zřízení tohoto propojení.

  Please sign in to vote.
 • Přerušená cyklostezka na křížení s Vokovickou

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Stavba nového metra na Veleslavíně ještě více narušila celistvost cyklostezky podél Evropské ulice. U křížení s Vokovickou ulicí není jako cyklostezka značen úsek cca 400 m se třemi přechody pro chodce.

  Lidé na kole zde mají dvě možnosti - buď je pro ně cyklostezka naprosto nepoužitelná, protože vést daný úsek kolo úplně vyneguje jakékoliv jeho výhody, nebo se vystavují riziku pokuty a musí se vzdát jakékoliv právní ochrany v případě kolize.

  Prosím o legalizaci úseku a přechodů a přesné vyznačení, jak se zde cyklisté mají chovat.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka přerušená přechodem přes Arabskou

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Cyklostezka podél Evropské ulice je přerušena přechodem pro chodce na křížení s Arabskou. Cyklista by zde správně měl cyklista kolo vést, což výrazně snižuje použitelnost této cyklostezky.

  Prosím o legalizaci a přesné vyznačení, jak se zde cyklisté mají chovat.

  Please sign in to vote.
 • Přerušená cyklostezka podél Evropské - metro Bořislavka

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Stavba nového metra na Bořislavce ještě více narušila celistvost cyklostezky podél Evropské ulice. Cyklista zde nemá nijak naznačeno jak se má chovat. Lidé na kole zde mají dvě možnosti - buď je pro ně cyklostezka naprosto nepoužitelná, protože by museli vést kolo každých 100 metrů, nebo se vystavují riziku pokuty a musí se vzdát jakékoliv právní ochrany v případě kolize.

  Prosím o legalizaci a přesné vyznačení, jak se zde cyklisté mají chovat.

  Please sign in to vote.
 • Spojení A157 a Vlastiny

  Created by Jirka // 0 threads

  V budoucnu při rekonstrukcích neopomenout klidné cyklistické spojení podél Drnovské.

  Možných variant je více: samotná Drnovská je poměrně široká a při mírném rozšíření by se vešly cyklopruhy, podél Drnovské je ale i dostatek místa na kvalitní segregovanou cyklostezku.

  Třeba řešit v rámci rekonstrukce celé oblasti podél silnice. Stavbou cyklostezky by vzniklo chráněné napojení sídliště Na Dědině na stezku kolem obory Hvězda (A157), potažmo této stezky na oblast Šárky.

  Dopravní i rekreační potenciál.

  Please sign in to vote.
 • Alternativa podél Drnovské

  Created by Jirka // 1 thread

  Zlegalizování chodníku na stezku pro chodce a cyklisty. Chodník je široký, lze případně doplnit malými cyklopiktogramy.

  V budoucnu zvážit vyvýšení přechodů/přejezdů křížících lokální sídlištní komunikace a zvýšit tak bezpečí lidí pohybujících se v podstatě v hlavním směru Drnovské ulice.

  Přímá klidná alternativa k jízdě Drnovskou ulicí.

  Please sign in to vote.
 • Vypich: propojení Ladronky a Hvězdy

  Created by Jirka // 0 threads

  Je potřeba začít uvažovat nad možnostmi budoucího příjemného propojení Ladronky a Hvězdy.

  V zásadě se zde nabízejí 2 možnosti:
  1) Propojení směřovat od přejezdu Bělohorské ke křižovatce Ankarské a Na Vypichu a dále ulicí Na Vypichu směr Petřiny.
  2) Od přejezdu Bělohorské kolem tramvajové smyčky přímo přes pláň k vstupní bráně do obory Hvězda.

  Obě varianty mají svá pro a proti. V obou případech je nutné bezpečně a kvalitně vyřešit přejezd Ankarské a zamyslet se i nad ideálním napojením na budoucí stezku kolem Ankarské směr Větrník.

  Please sign in to vote.
 • Vypich: komfortní napojení přejezdu na Ladronku

  Created by Jirka // 0 threads

  Vybudování krátké přímé spojky mezi cyklostezkou vedoucí parkem Ladronka a cyklopřejezdu přes Bělohorskou.

  V současnosti je provizorně legalizován chodník o něco východněji, do budoucna by bylo vhodné cyklopřejezd napojit přímo a kvalitně na stezku v parku.

  Please sign in to vote.
 • Bahnitá spojka

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Ulice U Dráhy a Pod Ořechovkou jsou spojené celkem pozvolnými schody a také bahnitou cestičkou v zeleni, po které se dá s obtížemi sjet na kole.

  Tato cesta nabízí ideální spojení v koridoru budoucí trasy A16. Umožňuje vyhnout se hlavním ulicím po trase s dobrým výškovým profilem.

  Bylo by vhodné toto propojení upravit tak, aby bylo lépe sjízdné pro cyklisty, obzvlášť za mokra.

  Please sign in to vote.
 • Podjezd Prašného mostu nádraží Dejvice - Buštěhradská

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Tento podnět je trochu z říše snů, nicméně v koordinaci se stavbami KES nebo rekonstrukce Buštěhradské dráhy by mohl být realizován.

  Pokud by se vybudovala nepříliš dlouhá cyklostezka podél železniční dráhy pod Prašným mostem, mohli by se cyklisté velice pohodlně, bez ztracených spádů dostat z Hradčanské do Glinkovy ulice/na Thákurovu (odkud se dá dále pokračovat do Vokovic a Veleslavína).
  Z východní strany se zdá, že jediné problémy při vybudování něčeho takového by mohli být majetkoprávní. Na západní straně by překážkou mohl být svah nad železnicí (nezkoumal jsem úplně podrobně).

  Please sign in to vote.
 • Průjezd kolem stanice metra Veleslavín

  Created by ivoš // 0 threads

  Návrh řešení vedení cyklostezky přes novou stanici metra Veleslavín.
  Od křižovatky ulic Kladenská x Veleslavínská (A-16) - průjezd kolem budoucího terminálu metra Veleslavín mezi terminálem metra a vlakovým nádražím Veleslavín podél trati železnice s využitím staré zarostlé cesty a napojení na cestu mezi zahrádkami (A-156). Cesta by nekřížila žádné silnice ani vodoteče a vedla by po vrstevnici bez překonávání velkých výškových rozdílů.

  Please sign in to vote.
 • Objezd zastávky MHD

  Created by Ondřej Zeman // 2 threads

  Zde prochází cyklostezka A1 po úzkém chodníku kolem zastávky MHD. Zvláště ráno bývá zastávka plná lidí a ve stejné době bývá i intenzívnější provoz cyklistů, kteří se mezi čekajícími lidmi proplétají.

  Na místě je určitě zpomalit, nejezdit kolem čekárny jak šílenec, protože do ní není z boku vidět a může z ní kdykoliv někdo vyběhnout. Bohužel mezi námi cyklisty takových bezohledných šílenců není málo.

  Protože přinutit ke slušnosti všechny "takycyklisty" je nadlidský úkol, bylo by možná vhodné postavit pro cyklisty objezd - úzký pruh podél zadní stěny čekárny. Znamenalo by to drobné stavební úpravy, ale není to nereálné.

  Please sign in to vote.
 • Zámeček Větrník - úprava povrchu na 50m úseku A150

  Created by Pepa // 1 thread

  Velmi špatný povrch cyklostezky s výmoly, 50m úsek od zámečku Větrník k cyklo-semaforu přes Ankarskou. Nutná úprava povrchu a zároveň instalace zábran pro auta (auta často vjíždí na cyklostezku a parkují zde, znemožňují průjezd ke školám a školkám na Petřinách)

  Please sign in to vote.

181 threads found for 'cyklostezka':

No library items found for 'cyklostezka'.

No planning applications found for 'cyklostezka'.

Spinner Please wait…
Back to top