Průjezd kolem stanice metra Veleslavín

Please sign in to vote.

Added by ivoš

Návrh řešení vedení cyklostezky přes novou stanici metra Veleslavín.
Od křižovatky ulic Kladenská x Veleslavínská (A-16) - průjezd kolem budoucího terminálu metra Veleslavín mezi terminálem metra a vlakovým nádražím Veleslavín podél trati železnice s využitím staré zarostlé cesty a napojení na cestu mezi zahrádkami (A-156). Cesta by nekřížila žádné silnice ani vodoteče a vedla by po vrstevnici bez překonávání velkých výškových rozdílů.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top