Dostavba cyklostezky Jesenice - Horní Jirčany

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

Snaha obce Jesenice si zde zaslouží být zaznamenána:

Jesenický kurýr – červenec/srpen 2014 : Petr Tiso (TOP 09), radní:
V následujících letech se zaměříme na přípravu a výstavbu 2 významných stezek pro pěší a cyklisty:
Prioritně to bude úsek Jesenice – Horní Jirčany, zde se jedná o nezbytné spojení již existujícího úseku cyklostezky (tj. za mostem přes dálniční okruh) se zástavbou H. Jirčan (rovnoběžně s Budějovickou ulicí). Ve výhledu by tedy mělo pro pěší a cyklisty existovat bezpečné spojení z H. Jirčan až k supermarketu Lidl v Jesenici.
Zdroj: http://www.top09.cz/regiony/stredocesky-kraj/regionalni-a-mistni-organizace/praha-zapad/mo-jesenice/jesenicke-cyklostezky-16035.html

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top