Napojení Kunratického lesa ke Klírově

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Napojení oblíbené trasy Kunratickým lesem na sídliště Chodov do oblasti Klírova, Šustova, Jarníkova, alespoň na "historickou" stezku kolem sídliště. Stávající bezbariérová objížďka schodiště nemá parametry cyklostezky, není chráněný přejezd přes ulici U Kunratického lesa.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top