Alternativa podél Drnovské

Please sign in to vote.

Added by Jirka

Zlegalizování chodníku na stezku pro chodce a cyklisty. Chodník je široký, lze případně doplnit malými cyklopiktogramy.

V budoucnu zvážit vyvýšení přechodů/přejezdů křížících lokální sídlištní komunikace a zvýšit tak bezpečí lidí pohybujících se v podstatě v hlavním směru Drnovské ulice.

Přímá klidná alternativa k jízdě Drnovskou ulicí.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top