Přerušená cyklostezka na křížení s Vokovickou

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Stavba nového metra na Veleslavíně ještě více narušila celistvost cyklostezky podél Evropské ulice. U křížení s Vokovickou ulicí není jako cyklostezka značen úsek cca 400 m se třemi přechody pro chodce.

Lidé na kole zde mají dvě možnosti - buď je pro ně cyklostezka naprosto nepoužitelná, protože vést daný úsek kolo úplně vyneguje jakékoliv jeho výhody, nebo se vystavují riziku pokuty a musí se vzdát jakékoliv právní ochrany v případě kolize.

Prosím o legalizaci úseku a přechodů a přesné vyznačení, jak se zde cyklisté mají chovat.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top