Things tagged 'cyklochodnik'

limited to the area of Praha 6:

5 issues found for 'cyklochodnik':

 • Částečně vyřešené: Komfortní výjezd z cyklistického chodníku Mariánské hradby

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Zakončení cyklistického chodníku na trase A15 v ulici Mariánské hradby nebylo uspokojivě vyřešeno. Cyklista zde nemá jasně označeno, jak se má chovat. Musí překonávat krátký úsek chodníku, vysokou obrubu, dlažbu a vypořádat se s prostorem stání pro autobusy. Vhodné řešení by bylo například toto: Zřídit odbočení už tak 10m před cedulí ukončující stezku a vytvořit v prostoru nynějšího odvodňovacího žlabu krátký připojovací cyklopruh zakončený piktogramy okolo autobusového stání. V maximální verzi by zde mohl být zřízený cyklopruh vedoucí okolo autobusového stání pokračující přes křižovatku a napojující se do cyklopruhu, který už nyní pokračuje dále v Jelení ulici. Až na začátek autobusového stání se zdá, že je ulice dost široká, aby se zde cyklopruh vešel. Je možné, že bude nutné mírně zúžit protisměr, ale cyklopruh je potřeba především ve směru do kopce.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: zvýšení bezpečnosti a zrychlení

  Created by Lukáš M // 1 thread

  Tyto ulice používám na cestě na Kulťák a Letnou. Obvykle jezdím po chodníku, protože dlažba je opravdu zde nepříjemná (min. na cestě do centra) až nebezpečná. U Dlabačova se vyskytují procesí turistů, kterými se proplétám. Navrhuji tedy jasně zlegalizovat chodník nebo silnici vyasfaltovat. zároveň by se propojily cyklopruhy v Za Stadionem a v Jelení

  Please sign in to vote.
 • Pokračování cyklostezky podél Evropské

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Bylo by velmi žádoucí prodloužit cyklostezku podél Evropské ulice a ukončit jí v místě s jasnou vazbou na okolní cyklistickou infrastrukturu. Ideálním takovým místem může být cyklotrasa 201 s možností pokračovat do Velvarské a Generála píky.

  V úseku Šárecká - U Hadovky jde téměř o pustý chodník s minimem vjezdů, vchodů a dalších vazeb. Ve zbylém úseku je to problematičtější, nicméně místo zde je.

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečné stoupání Starodejvická

  Created by David // 1 thread

  V prudkém stoupání v ulici Starodejvická směrem k ulici V průhledu je v závěrečném cca. 90 m dlouhém úseku relativně úzký profil vozovky, což v kombinaci s vysokým obousměrným provozem, vybočováním vozidel najíždějících do ulice na obou koncích tohoto úseku a vzhledem ke skutečností, že řidiči se zde zpravidla "rozjíždějí" aby optimálně vyjeli kopec, působí nepříjemnou a ne zcela bezpečnou situaci pro cyklisty. Pomalu jedoucí cyklisté jsou často těsně míjení vozidly relativně rychle jedoucími, která navíc musí dávat pozor i na jízdu protijedoucích vozidel. Vzhledem k nebezpečnosti situace by mohlo být řešeno buď rozšířením vozovky a vyznačením cyklopruhu ve stoupání, nebo povolením vjezdu kol na přilehlý chodník. Byť nejsem přítelem "chodníčkaření", tak v tomto úseku se již nyní raději nelegálně pohybuji s kolem po chodníku, byť je relativně úzký a není na horním konci opatřen sníženým obrubníkem.

  Please sign in to vote.
 • Alternativa podél Drnovské

  Created by Jirka // 1 thread

  Zlegalizování chodníku na stezku pro chodce a cyklisty. Chodník je široký, lze případně doplnit malými cyklopiktogramy.

  V budoucnu zvážit vyvýšení přechodů/přejezdů křížících lokální sídlištní komunikace a zvýšit tak bezpečí lidí pohybujících se v podstatě v hlavním směru Drnovské ulice.

  Přímá klidná alternativa k jízdě Drnovskou ulicí.

  Please sign in to vote.

21 threads found for 'cyklochodnik':

No library items found for 'cyklochodnik'.

No planning applications found for 'cyklochodnik'.

Spinner Please wait…
Back to top