Things tagged 'znaceni'

limited to the area of Praha 6:

7 issues found for 'znaceni':

 • Vyřešené: Cesta podél Mariánských hradeb - značení

  Created by Pepa // 1 thread

  A15 směrem do centra vede podél Mariánských hradeb po parkové cestě (po paralelní silnici není možno jet, je příliš úzká a věčně ucpaná auty). Ovšem po parkové cestě od rána chodí turisté nahoru na hrad, cyklisty zde nečekají, děsí se jich a uskakují. Pomohlo by jim nakreslit na cestu cyklopruh či jen šipky s logem kola.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Paťanka "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  V únoru 2013 označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze po praktické trase vystoupat k Matěji. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole k dopravnímu značení. Na konci domnělé slepé je značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel.

  Please sign in to vote.
 • Proznačení příjezdu k přejezdu Drnovské

  Created by Jirka // 0 threads

  Přes ulici Drnovskou je sice vybudováno bezpečné místo ke křížení ulice, bez znalosti místa se ale bohužel téměř nedá nalézt.

  Je třeba proznačit příjezd k místu z ulice Vlastina, tak aby neznalí cyklisté zbytečně nevjížděli do křižovatky Vlastina X Drnovská.
  Z přiléhajícího parkoviště je třeba vybudovat nájezd na stezku, aby cyklisté nebyli nuceni využívat chodník.

  Please sign in to vote.
 • Značení Parléřova x Morstadtova

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Při jízdě cykloobousměrkou v Parléřově od Keplerovy je na křižovatce s Morstadtovou přikázaný směr jízdy vpravo, s dodatkovou tabulkou ,,Vpravo jen kola". Značka je nesmyslná ze dvou důvodů: kola mají povolený průjezd i přímo; jiná vozidla než jízdní kola by v tomto směru přijíždět neměla.

  Please sign in to vote.
 • Značení uzavírky viaduktu v Mlýnské ulici

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Od 2. 6. do 30. 11. 2014 je uzavřen podjezd železničního mostu v Mlýnské ulici v blízkosti nádraží Praha-Bubeneč. Jedná se o důležitou spojku pro motorovou i bezmotorovou dopravu. Provedené značení objízdných tras pro pěší však považuji za ne zcela vyhovující a pro cyklisty nedostatečné. Navrhuji úpravy značení, které budou včas a smysluplně informovat o uzavírce a možných objízdných trasách.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace U Hadovky

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Dle streetview 2011/2012 na jižním a západním vjezdu Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy (Je to skutečně tak? řekněte, podnět upravím). Výměna značky zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Stejnou úpravu provedl například odbor dopravy Prahy 8. Uvede dopravní značení do souladu s tolerovanou realitou. Umožní legální průjezd po doporučené trase. Má i význam informační, nová značka říká:"tahle ulice někam vede a jet tudy na kole dává smysl"

  Please sign in to vote.
 • Areál ČVUT a NTK v Dejvicích

  Created by Václav Římal // 2 threads

  V oblasti kolem Národní technické knihovny a před Fakultou stavební a Fakultou architektury ČVUT je pěší zóna, která je však dosti nejednotně značená a z některých směrů umožňuje vjezd cyklistů, z jiných ne, zároveň jsou některé úseky značeny jen jako stezka pro pěší a cyklisty.

  Navrhuji sjednotit značení na pěší zónu s povolením vjezdu cyklistů a zásobování ve stanovené hodiny a ubrat dopravní značky tam, kde nejsou potřeba.

  Please sign in to vote.

116 threads found for 'znaceni':

No library items found for 'znaceni'.

No planning applications found for 'znaceni'.

Spinner Please wait…
Back to top