Vyřešené: Paťanka "neztratíš se"

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

V únoru 2013 označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze po praktické trase vystoupat k Matěji. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole k dopravnímu značení. Na konci domnělé slepé je značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top