Things tagged 'stanice'

limited to the area of Praha 6:

One issue found for 'stanice':

  • Průjezd kolem stanice metra Veleslavín

    Created by ivoš // 0 threads

    Návrh řešení vedení cyklostezky přes novou stanici metra Veleslavín.
    Od křižovatky ulic Kladenská x Veleslavínská (A-16) - průjezd kolem budoucího terminálu metra Veleslavín mezi terminálem metra a vlakovým nádražím Veleslavín podél trati železnice s využitím staré zarostlé cesty a napojení na cestu mezi zahrádkami (A-156). Cesta by nekřížila žádné silnice ani vodoteče a vedla by po vrstevnici bez překonávání velkých výškových rozdílů.

    Please sign in to vote.

No threads found for 'stanice'.

No library items found for 'stanice'.

No planning applications found for 'stanice'.

Spinner Please wait…
Back to top