Things tagged 'razeni'

limited to the area of Praha 6:

2 issues found for 'razeni':

  • Československé armády: možnost jízdy rovně v pravém pruhu

    Created by Petr Dlouhý // 1 thread

    Při jízdě po Československé armády je na křížení s Eliášovou ulici pro cyklisty velice nepříjemné, že musí přejíždět do levého pruhu, aby mohli jet rovně.

    Bylo by vhodné umožnit jim jízdu rovně v pravém pruhu a vyznačit jim vhodný průjezd (tedy jízdu středem pravého pruhu, a linii mířící k pravému okraji vozovky přes křižovatku) křižovatkou pomocí piktogramů.

    Please sign in to vote.

No library items found for 'razeni'.

No planning applications found for 'razeni'.

Spinner Please wait…
Back to top