Things tagged 'cykloobousmerka'

limited to the area of Praha 6:

29 issues found for 'cykloobousmerka':

 • Vyřešené: Cykloobousměrka Gymnastická - Šlikova

  Created by vlákno // 2 threads

  V souvislosti s vyznačením zón placeného stání byly tyto dva dříve obousměrné úseky zjednosměrněny. Bylo by dobré legalizovat obousměrnost pro kola, aby byla zachována tato stoupací trasa na Vypich klidnými ulicemi, šířka ulic v této části to bez problému umožňuje. Zároveň citelně ubylo parkujících aut, takže by bylo možné uvažovat o zrušení např. jedné řady parkování ve prospěch chráněné stoupací cyklostezky. Edit 8/2017: Úsek ve Šlikově byl pro kola zobousměrněn.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: cykloobousmerka Na Valech

  Created by Pavel Lostak // 1 thread

  Nově postavený cyklo/podchod Milady Horákové umožňuje využít klidnější ulici mezi Milady Horákové a Mariánskými hradbami. Nicméně poslední část ulice Na Valech je jednosměrná ve směru od výjezdu z ministerstva obrany k Tychonově.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Dejvická - východ

  Created by Vratislav // 1 thread

  Východní část Dejvické ulice nebyla zobousměněna pro kola při zřizování zón placeného stání v roce 2016 z důvodu nemožnosti realizace cykloobousměrky podle stávajících TP 179. Nová TP 179 platná od 1. 6. 2017 pravděpodobně zřízení cykloobousměrky umožňují.

  Please sign in to vote.
 • Cyklo obousmerky v obytne zone Baterie

  Created by Pepa // 1 thread

  To, že cyklisté či koloběžky musí v dopravně značené obytné zóně jezdit podle jednosměrek pro auta je jedna z největších dopravních absurdit v Čechách. Ema, 11 let, jede na kole z návštěvy sousedky - Ema nesmí projet 300m obytnou zónou zpět domů, ale správně dle zákona musí jet 1km jednosměrkou, vyjet z obytné zóny na nebezpečnou silnici a po ní 1km zpět!? Pokud nelze paušálně zrušit platnost jednosměrek v obytné zóně pro nemotorová vozidla, alespoň automaticky vyznačme cyklo-obousměrky v obytných zónách jako např. Na Bateriích.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: Cykloobousměrka Dělostřelecká

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Při změnách dopravních režimů v souvislosti s uvádění do provozu tunelu Blanka byla část ulice Dělostřelecká zjednosměrna.
  Na rozdíl od nedaleké ulice Pod Hradbami však neumožňuje průjezd cyklistů v opačném směru, což značně degraduje potenciál navazujících opatření pro cyklisty.

  Domnívám se, že ulice je dostatečně široká, aby mohla být zobousměrněna pro cyklisty i při zachování parkování na jedné straně vozovky.

  Edit: Cykloobousměrka zřízena v roce 2016.

  Please sign in to vote.
 • Obousměrné zprůjezdnění Špálovy

  Created by Jirka // 2 threads

  Špálova byla z důvodu zamezení transitu aut na žádost tamních občanů zjednosměrněna. Protestovali proti občané Západní ulice, kudy nyní vede objížďka.

  Každopádně se opět zapomnělo na cyklisty, kteří se svezli spolu s auty a byli také vytlačeni do Západní (nyní dopravně poměrně rušné). Přitom ulice Špálova má na svém konci naprosto luxusní šířkové parametry. Chápu, že MČ Praha 6 nechce v každé jednosměrce vyznačovat protisměrný cyklopruh, ale vždyť by to již šlo i jinak - viz Barrandovská.

  Please sign in to vote.
 • Glinkova - zobousměrnění

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Glinkova ulice nabízí naprosto klidnou alternativu trase Velvarskou (A160) podél Evropské. Automobilový provoz je zde minimální, parkování rovněž, většina místních parkuje na svých pozemcích nebo v garážích. Pro začátek by bylo vhod umožnit průjezd kol ve stoupání, tj. směrem na západ mezi křižovatkami s ulicemi Kanadská a Proboštská.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Veleslavínská

  Created by mroz // 1 thread

  Veleslavínská ulice je nyní jednosměrka, s nepříliš hustým provozem.

  V úseku Na Petřinách - Potoční (Pod Novým lesem) by šla udělat obousměrka celkem jednoduše.

  Dalších 150m k ulici Pod Petřinami asi také možno, ale křižovatka Veleslavínská-Pod Petřinami by byla ve směru dolů vražedná, není vidět za roh.

  Dále k Evropské opět lepší.

  Please sign in to vote.
 • Cukrovarnická - cykloobousměrka

  Created by Jirka // 2 threads

  Návrh na cykloobousměrku v Cukrovarnické ulici. Ulicí prochází cyklotrasa 201 a jedná se o klidnou alternativu ulice Na Ořechovce. Buď povolit průjezd cyklistů v protisměru nebo v minimální variantě alespoň proznačit cyklotrasu v protisměru ulicí Na Dračkách.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrky Na Dlouhém lánu a Pod Kladenskou silnicí

  Created by Václav Římal // 2 threads

  Počátkem prosince 2014 byl změněn dopravní režim v ulici Na Dlouhém lánu a okolí poblíž polikliniky a původně obousměrné úseky byly zjednosměrněny z důvodu zamezení tranzitu motorové dopravy. Na průjezd cyklistů se ale zapomnělo, místa je všude dost.

  Navrhuji vytvoření cykloobousměrek v ulici Na Dlouhém lánu směrem na východ a v ulici Pod Kladenskou silnicí směrem na sever.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka - Na Břevnovské pláni

  Created by User 175 (deleted) // 2 threads

  Ulice Na Břevnovské pláni, je výborná, pro cestu z Řep na Ladronku, jedná se o ulici souběžnou s Bělohorskou, takže provoz je zde minimální a to je pro cyklisty pohodlné. Bohužel tato silnice je jednosměrná, takže ve směru na Ladronku se musí přejet velice frekventovaná Bělohorská (2 pruhy v každém směru + tramvajový pás; dokonce v mapě označená jako velice nebezpečné místo) a poté s velkou a zbytečnou zajížďkou se vracet na Bolívarovu, i když se mohlo jet krásně, přímo a plynule.
  Proč zobousměrněnit:
  1) Bezpečnost - Nebude se muset přejíždět frekventovaná Bělohorská,
  2) Plynulost - kvůli přejezdům Bělohorské se musí minimálně 2x zastavit, a zase rozjet což cyklistu stojí spoustu sil.
  3) Napojení na již vzniklé cykloobousměrky Čistovická a U Boroviček

  Please sign in to vote.
 • Průjezd cyklistů - U šesté baterie

  Created by Jirka // 2 threads

  Ulice U šesté baterie je využívána především pěšími, ale je velmi široká a nabízí i klidné spojení pro cyklisty. Nejedná se o nikterak důležitou spojnici, ale legalizace pohybu na kole by zde mohla zjednodušit některým lidem cesty touto lokalitou.

  V části mezi nám. Před bateriemi a ulicí Na Zástřelu je ulice značena jako jednosměrka a optřena na vstupu značkou "průjezd zakázán". Zde by bylo vhodné zřídit cyklobousměrku a povolit průjezd kol (například dodatkovou tabulkou).
  Navazující část vedoucí do ulice U Vojenské nemocnice je značena značkou "slepá ulice", zde by stačilo umístit dodatkovou tabulku, že je ulice půjezdná/průchozí pro cyklisty a pěší.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Šolínova 2

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Zobousměrněním těchto dvou bloků Šolínovy pro kola by vzniklo legální a přímé spojení od Technické ulice od NTK a areálu vysokých škol k západního vestibulu metra Dejvická. V této relaci jsou pravidelně využívána sdílená reKola.

  reKola jsou pravidelně parkována:
  - u západního vestibulu (předcházela jízda protisměru)
  - u východního vestibulu (předcházela jízda přes park)

  Legalizací jízdy k západnímu vestibulu by Praha 6 vedla současné i budoucí uživatele k chování, které není otravné pro chodce. Lepší mít cyklisty v klidné ulici ve vozovce, než na frekventované pěší cestě.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Na Hubálce

  Created by RAB // 1 thread

  U této ulice je již malý kousek (směrem od přechodu pro cyklisty Patočkova) pro cyklisty obousměrný, ale po jeho projetí se dostaneme na nesmyslné křížení, kde musíme pokračovat vlevo (na východ) Za Hládkovem, kde jsou dlažební kostky.
  Pro cestu směrem na jih by tato ulice byla mnohem příjemnější než frekventovaná Myslbekova, na kterou nás vyvede Za Hládkovem.
  Ulice je úzká, ale velmi málo frekventovaná a auta v ní jezdí pomalu.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Ve Střešovičkách

  Created by Jirka // 1 thread

  Ulice Ve Střešovičkách je až na tento krátký úsek obousměrná. V rámci lokálních vazeb se zároveň jedná o trasu s nejmenším stoupáním (v porovnání k alternativě - ulici Na Petynce). Již nyní zde poměrně pravidelně potkávám cyklisty v protisměru.
  Daný úsek komunikace je poměrně úzký, ale přehledný. Zároveň další úseky ulice Ve Střešovičkách, které jsou obousměrné pro veškerou dopravu, nemají šířkové parametry o mnoho příznivější.

  Domnívám se, že by to byl dobrý kandidát na zobousměrnění.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Šolínova

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Zobousměrnění stometrového úseku Šolínovy ulice by umožnilo průjezd z Rooseveltovy k areálu vysokých škol a NTK bez použití frekventované ulice Jugoslávských partyzánů. Spolu se zobousměrněním Charlese de Gaulla a Pelléovy by tak vzniklo přímé obousměrné spojení Technické a Badeniho ulice mimo hlavní komunikace.

  Please sign in to vote.

126 threads found for 'cykloobousmerka':

No planning applications found for 'cykloobousmerka'.

Spinner Please wait…
Back to top