Things tagged 'blanka'

limited to the area of Praha 6:

11 issues found for 'blanka':

 • Vyřešené: cykloobousmerka Na Valech

  Created by Pavel Lostak // 1 thread

  Nově postavený cyklo/podchod Milady Horákové umožňuje využít klidnější ulici mezi Milady Horákové a Mariánskými hradbami. Nicméně poslední část ulice Na Valech je jednosměrná ve směru od výjezdu z ministerstva obrany k Tychonově.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: Cykloobousměrka Dělostřelecká

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Při změnách dopravních režimů v souvislosti s uvádění do provozu tunelu Blanka byla část ulice Dělostřelecká zjednosměrna.
  Na rozdíl od nedaleké ulice Pod Hradbami však neumožňuje průjezd cyklistů v opačném směru, což značně degraduje potenciál navazujících opatření pro cyklisty.

  Domnívám se, že ulice je dostatečně široká, aby mohla být zobousměrněna pro cyklisty i při zachování parkování na jedné straně vozovky.

  Edit: Cykloobousměrka zřízena v roce 2016.

  Please sign in to vote.
 • Chybějící nájezd na cyklostezku na Hradčanské

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Na Hradčanské byla vybudována cyklostezka, která se při propojení do ulice Pod Hradbami efektivně vyhýbá výjezdu z tunelu Blanka (bohužel však se značným ztraceným spádem). Na tuto cyklostezku bohužel chybí nájezd z ulice.

  Bylo by velice vhodné snížit v místě vyústění cyklostezky obrubu a prodloužit cyklostezku o 3 metry až k silnici.

  Please sign in to vote.
 • Cyklistická výhybka Prašný most

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Podél odbočení na vjezd do tunelu Blanka na Prašném mostě vede piktokoridor. V tomto místě však cyklisté potřebují nejvyšší možnou ochranu. Je velmi žádoucí, aby alespoň podél výjezdu byl vyznačen cyklopruh.

  Please sign in to vote.
 • Chráněné propojení Pod Hradbami -> Na Valech

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po osazení stezek u Prašného mostu dopravním značením vyšlo najevo, že jižní podchod ulice Milady Horákové, výjezdová rampa a chodník směrem na západ nejsou určené pro cyklisty.

  Toto považuji za velký nedostatek celého, jinak poměrně dobrého řešení, protože mezi ulicemi Pod Hradbami a Na Valech tím pádem chybí chráněné propojení. Slabší jezdci - například děti - jsou tak zcela zbytečně nuceni provádět velice obtížný manévr přejetí do levého pruhu v hustém provozu od Prašného mostu.

  Celá věc by se přitom dala velice jednoduše vyřešit pouhou změnou dopravního značení a přimknutím cyklistického přejezdu k přechodu přes výjezd z tunelu.

  Please sign in to vote.
 • Výjezd z ulice U Vorlíků na Milady Horákové východním směrem

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Z ulice U Vorlíků nejde vyjet na Letenskou pláň nebo ulici Milady Horákové směrem na východ. Bylo by dobré nějakým způsobem umožnit vyjet tímto směrem.

  Jedno možné řešení je vytvořit předsunutá stání ve výjezdu z tunelu Blanka doplnit přechod před ním o přejezd pro cyklisty. Lidé na kolech by potom mohli využít přejezd a postavit se do stání před čekajícími auty.

  Please sign in to vote.
 • Opatření v HDP na Milady Horákové, Letná

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Na Milady Horákové na Letné chybí souvislá opatření v hlavním dopravním proudu. Ulice byla v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka kompletně přestavěna, cyklopruhy zde však byly zařazeny jen na některých místech.

  V projektu k dopravnímu značení byli navíc nějaké cyklopiktokoridory, které však dosud nebyli vyznačeny. Na přímý dotaz na radnici Prahy 7 jsem se dozvěděl, že mají být vyznačeny až po otevření tunelu. Mělo by se pohlídat, že zde tato opatření opravdu vzniknou.

  Please sign in to vote.
 • Piktokoridor vyznačený nebezpečným způsobem

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Piktogramový koridor, který byl nedávno vyznačen v ulici Svatovítská je vyznačen nevhodným způsobem. Vedení cyklistů zde neodpovídá bezpečnému manévru, který by měli provádět cyklisté při odbočování do levého řadícího pruhu.

  Bezpečný postup by měl být ten, že cyklista v místě daném aktuální polohou ostatních vozidel napřed vjede do středu pruhu (čímž zabrání aby ho v tu chvíli další vozidla předjížděla) a pak teprve odbočí do levějšího pruhu.

  Piktogram zde cyklisty navádí, aby se drželi u pravého okraje a pak náhle odbočili do vyznačeného cyklopruhu v přesně definovaném místě. Problém je v úhlu ve kterém se piktogram odpojuje od krajnice a také v tom, že do cyklistického pruhu jde legálně vjet pouze na jeho konci a nikoliv na delším úseku.

  Please sign in to vote.

No library items found for 'blanka'.

No planning applications found for 'blanka'.

Spinner Please wait…
Back to top