Things tagged 'a160'

limited to the area of Praha 6:

One issue found for 'a160':

  • Pokračování cyklostezky podél Evropské

    Created by Petr Dlouhý // 1 thread

    Bylo by velmi žádoucí prodloužit cyklostezku podél Evropské ulice a ukončit jí v místě s jasnou vazbou na okolní cyklistickou infrastrukturu. Ideálním takovým místem může být cyklotrasa 201 s možností pokračovat do Velvarské a Generála píky.

    V úseku Šárecká - U Hadovky jde téměř o pustý chodník s minimem vjezdů, vchodů a dalších vazeb. Ve zbylém úseku je to problematičtější, nicméně místo zde je.

    Please sign in to vote.

3 threads found for 'a160':

No library items found for 'a160'.

No planning applications found for 'a160'.

Spinner Please wait…
Back to top