Things tagged 'krizovatka'

limited to the area of Praha 6:

3 issues found for 'krizovatka':

 • průjezd Pohořelec - Parléřova

  Created by Prom // 2 threads

  Při současné úpravě není možné projet z Pohořelce do Parléřovy ulice, což je zvlášť pikantní vzhledem k tomu, že v ulici Parléřovat začíná vyznačený cyklopruh - hned za značkou zákaz vjezdu. Na kole to nikoho snad nezastaví, ale auta vás tam pak nečekají.

  Please sign in to vote.
 • Křižovatka Evropská x Kolejní x Šárecká x stezka do Velvarské

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Řešení severní části křižovatky plýtvá prostorem a vytváří poněkud složitý systém větvení na krátkých úsecích. Připojení stezky pro chodce a cyklisty z jihu od Velvarské chybí, lze v současnosti použít jedině přechod pro chodce.
  Navrhuji sloučit Šáreckou a Kolejní do jediné větve a jako čtvrté rameno křižovatky od jihu připojit stezku od Velvarské.

  Please sign in to vote.
 • Odbočení Gymnazijní - Velvarská

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Ve Velvarské ulici funguje již dlouhou dobu krátký obousměrný úsek. Přestože je odbočení z Gymnazijní do Velvarské povoleno svislou dopravní značkou, vodorovné značení tento fakt nereflektuje. Odbočení je tak velmi nepříjemné a potenciálně nebezpečné, protože řidiči zde s vyčkávajícím cyklistou nepočítají.

  Please sign in to vote.

No library items found for 'krizovatka'.

No planning applications found for 'krizovatka'.

Spinner Please wait…
Back to top