Zpevnění cesty od ul. Ke Cvičišti směrem na Křeslice

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Jediný nezpevněný úsek na vcelku klidné spojnici Křeslic a Jižního Města. Vyježděná cesta dnes obchází areál čističky, není ale obecně použitelná.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top