cykloobousměrka Pod Krčským lesem

Please sign in to vote.

Added by martpost

Navrhuji legalizovat a vyznačit cykloobousměrku Pod Krčským lesem.

důvody:
1. Vede tudy A420, ale legální je jen jeden směr
2. paralelně vede A42, ale její část po chodníku sídlištěm není všeobecně vyhovující.
A42 je řešena jiným podnětem "Realizace a proznačení A42 Nové Dvory - U Labutě"

návrh realizace:
Ulice je klidná, dostatečně široká, nemá odbočky, stačilo by dopravní značení na obou koncích doplnit o dodatkovou tabulku.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top