Studentská - zprůjezdnění

Please sign in to vote.

Added by Jirka

Zprůjezdnění Studentské na příjezdu z Evropské - výměna zákazu vjezdu všech vozidel za zákaz vjezdu všech motorových vozidel.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top