Legalizace od ulice K Jezeru do lesoparku

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Příjezd od ulice K Jezeru do hostivařského lesoparku vede kus po chodníku a je přerušen obrubou. Byla by žádoucí legalizace a stavební úprava.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top