Vyřešené: Legalizace Radlická - Na Farkáně

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

V dubnu 2012 na na tomto místě dle streetview zákaz vjezdu mimo vozidla se souhlasem MČ Praha 5. Vyměnit zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že tudy lze vystoupat k Peroutkově ulici. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole v dopravní značení. Z opačné strany na konci ulice Na Farkáně je zákaz vjezdu všech motorových vozidel.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top