Vyřešené: Legalizace Vítězné náměstí

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

V prosinci 2013 zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Výměna značky za zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Umožní legální způsob, jak se vyhnout křižovatce, do které se mnozí současní i potenciální cyklisté bojí.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top