Průjezd Císařský ostrov

Please sign in to vote.

Added by Kubajsu

Průjezd areálem ÚČOV. Průjezdnosti kromě značek zákaz vstupu nic nebrání (pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy). Možnost výrazného zlepšení dostupnosti oblasti Podbaby po výstavbě Trojské lávky s téměř nulovou investicí.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top