Průjezd pravým pruhem na Čs. armády x Eliášova

Please sign in to vote.

Added by Adam Dominec

Ulice Čs. armády má v jednom směru samostatný pruh pro odbočení vpravo do Eliášovy. Při pokračování rovně je tedy předpisově nutné se držet v levém pruhu. Bývá zde ale provoz a jízda mezi dvěma pruhy vyžaduje silný žaludek.

Bylo by fajn tady pro cyklisty legalizovat průjezd pravým pruhem (viz přiloženou fotomontáž). Podobný manévr, podle mého pozorování, stejnak většina lidí dělá. Při vhodném značení by chování cyklistů bylo srozumitelnější ostatním účastníkům dopravy a tedy i bezpečnější.

Tento podnět je duplicitní k podnětu Československé armády: možnost jízdy rovně v pravém pruhu. Jeden z nich je možné smazat.

Alternativní řešení by nabízel cyklopruh po celé délce ulice. Na to je samostatný podnět, který by ale vyžadoval větší zásah do fungování dopravy.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top