Propojení, Na Valech - Jelení přes nový park

Please sign in to vote.

Added by JMat

Ideální způsob jak propojit nešťastně vedenou cyklostezku v Jelení s podchodem pod ulicí Milady Horákové a ulicí Na Valech přes nově vzniklý park u tunelu Blanka.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top