Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first, limited to the area of Praha 6:

 • Vypich: komfortní napojení přejezdu na Ladronku

  Created by Jirka // 0 threads

  Vybudování krátké přímé spojky mezi cyklostezkou vedoucí parkem Ladronka a cyklopřejezdu přes Bělohorskou.

  V současnosti je provizorně legalizován chodník o něco východněji, do budoucna by bylo vhodné cyklopřejezd napojit přímo a kvalitně na stezku v parku.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrky Na Dlouhém lánu a Pod Kladenskou silnicí

  Created by Václav Římal // 2 threads

  Počátkem prosince 2014 byl změněn dopravní režim v ulici Na Dlouhém lánu a okolí poblíž polikliniky a původně obousměrné úseky byly zjednosměrněny z důvodu zamezení tranzitu motorové dopravy. Na průjezd cyklistů se ale zapomnělo, místa je všude dost. Navrhuji vytvoření cykloobousměrek v ulici Na Dlouhém lánu směrem na východ a v ulici Pod Kladenskou silnicí směrem na sever.

  EDIT: Novou místní úpravou někdy před rokem 2021 bylo vyřešeno-

  Please sign in to vote.
 • Bahnitá spojka

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Ulice U Dráhy a Pod Ořechovkou jsou spojené celkem pozvolnými schody a také bahnitou cestičkou v zeleni, po které se dá s obtížemi sjet na kole.

  Tato cesta nabízí ideální spojení v koridoru budoucí trasy A16. Umožňuje vyhnout se hlavním ulicím po trase s dobrým výškovým profilem.

  Bylo by vhodné toto propojení upravit tak, aby bylo lépe sjízdné pro cyklisty, obzvlášť za mokra.

  Please sign in to vote.
 • Opatření v HDP na Milady Horákové, Letná

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Na Milady Horákové na Letné chybí souvislá opatření v hlavním dopravním proudu. Ulice byla v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka kompletně přestavěna, cyklopruhy zde však byly zařazeny jen na některých místech.

  V projektu k dopravnímu značení byli navíc nějaké cyklopiktokoridory, které však dosud nebyli vyznačeny. Na přímý dotaz na radnici Prahy 7 jsem se dozvěděl, že mají být vyznačeny až po otevření tunelu. Mělo by se pohlídat, že zde tato opatření opravdu vzniknou.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruhy nebo buspruhy Patočkova/Milady Horákové

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po dokončení tunelu Blanka by bylo vhodné veškerá řešení pro cyklisty co nejvíce propojovat, jen tak může být dosaženo jejich plné využitelnosti. V oblasti Vozovny Střešovice zeje v jinak relativně souvislých cyklopruzích díra, kterou by bylo vhodné zacelit a kromě Patočkovy tak napojit na ostatní opatření i Střešovickou.

  Ideální by byly souvislé cyklopruhy přes celou osu ulice Milady Horákové/Patočkovy. Vzhledem k šířkovým poměrům by se sem však pravděpodobně nevešli bez zúžení ulice na 1 pruh v každém směru. Jako vhodné řešení (i pro množství autobusů, které tudy projíždějí) se mi tedy zdají vyhrazené jízdní pruhy bus+taxi+cyklo.

  Please sign in to vote.
 • Podjezd Prašného mostu nádraží Dejvice - Buštěhradská

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Tento podnět je trochu z říše snů, nicméně v koordinaci se stavbami KES nebo rekonstrukce Buštěhradské dráhy by mohl být realizován.

  Pokud by se vybudovala nepříliš dlouhá cyklostezka podél železniční dráhy pod Prašným mostem, mohli by se cyklisté velice pohodlně, bez ztracených spádů dostat z Hradčanské do Glinkovy ulice/na Thákurovu (odkud se dá dále pokračovat do Vokovic a Veleslavína).
  Z východní strany se zdá, že jediné problémy při vybudování něčeho takového by mohli být majetkoprávní. Na západní straně by překážkou mohl být svah nad železnicí (nezkoumal jsem úplně podrobně).

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: Cykloobousměrka Dělostřelecká

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Při změnách dopravních režimů v souvislosti s uvádění do provozu tunelu Blanka byla část ulice Dělostřelecká zjednosměrna.
  Na rozdíl od nedaleké ulice Pod Hradbami však neumožňuje průjezd cyklistů v opačném směru, což značně degraduje potenciál navazujících opatření pro cyklisty.

  Domnívám se, že ulice je dostatečně široká, aby mohla být zobousměrněna pro cyklisty i při zachování parkování na jedné straně vozovky.

  Edit: Cykloobousměrka zřízena v roce 2016.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka ulicí Thurnova

  Created by David // 1 thread

  Jedná se o dostatečně klidnou a širokou ulici. Zobousměrnění by pomohlo narovnat a zkrátit cyklotrasu č. 201 a odstranit ztracený spád. Jedná se o klasický případ objíždění bloku zástavby kvůli "parkovacím" jednosměrkám.

  Please sign in to vote.
 • Piktokoridor vyznačený nebezpečným způsobem

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Piktogramový koridor, který byl nedávno vyznačen v ulici Svatovítská je vyznačen nevhodným způsobem. Vedení cyklistů zde neodpovídá bezpečnému manévru, který by měli provádět cyklisté při odbočování do levého řadícího pruhu.

  Bezpečný postup by měl být ten, že cyklista v místě daném aktuální polohou ostatních vozidel napřed vjede do středu pruhu (čímž zabrání aby ho v tu chvíli další vozidla předjížděla) a pak teprve odbočí do levějšího pruhu.

  Piktogram zde cyklisty navádí, aby se drželi u pravého okraje a pak náhle odbočili do vyznačeného cyklopruhu v přesně definovaném místě. Problém je v úhlu ve kterém se piktogram odpojuje od krajnice a také v tom, že do cyklistického pruhu jde legálně vjet pouze na jeho konci a nikoliv na delším úseku.

  Please sign in to vote.
 • Chybějící nájezd na cyklostezku na Hradčanské

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Na Hradčanské byla vybudována cyklostezka, která se při propojení do ulice Pod Hradbami efektivně vyhýbá výjezdu z tunelu Blanka (bohužel však se značným ztraceným spádem). Na tuto cyklostezku bohužel chybí nájezd z ulice.

  Bylo by velice vhodné snížit v místě vyústění cyklostezky obrubu a prodloužit cyklostezku o 3 metry až k silnici.

  Please sign in to vote.
 • Chráněné propojení Pod Hradbami -> Na Valech

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po osazení stezek u Prašného mostu dopravním značením vyšlo najevo, že jižní podchod ulice Milady Horákové, výjezdová rampa a chodník směrem na západ nejsou určené pro cyklisty.

  Toto považuji za velký nedostatek celého, jinak poměrně dobrého řešení, protože mezi ulicemi Pod Hradbami a Na Valech tím pádem chybí chráněné propojení. Slabší jezdci - například děti - jsou tak zcela zbytečně nuceni provádět velice obtížný manévr přejetí do levého pruhu v hustém provozu od Prašného mostu.

  Celá věc by se přitom dala velice jednoduše vyřešit pouhou změnou dopravního značení a přimknutím cyklistického přejezdu k přechodu přes výjezd z tunelu.

  Please sign in to vote.
 • Průjezd kolem stanice metra Veleslavín

  Created by ivoš // 0 threads

  Návrh řešení vedení cyklostezky přes novou stanici metra Veleslavín.
  Od křižovatky ulic Kladenská x Veleslavínská (A-16) - průjezd kolem budoucího terminálu metra Veleslavín mezi terminálem metra a vlakovým nádražím Veleslavín podél trati železnice s využitím staré zarostlé cesty a napojení na cestu mezi zahrádkami (A-156). Cesta by nekřížila žádné silnice ani vodoteče a vedla by po vrstevnici bez překonávání velkých výškových rozdílů.

  Please sign in to vote.
 • Mimo dopravní obsluhy - Šermířská

  Created by Mosquit // 1 thread

  Vjezd do Šermířské od stadionu má značku zákaz vjezdu "mimo dopravní obsluhy".

  Bylo by dobré rozšířit i na možnost průjezdu cyklistů pro legalizaci reálného stavu.

  Streetview:
  https://maps.google.com/maps?q=strahov&hl=cs&ie=UTF8&ll=50.078838,14.39014&spn=0.00211,0.003484&sll=50.05967,14.465624&sspn=0.382188,0.891953&t=h&hnear=Strahov,+Praha,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&z=19&layer=c&cbll=50.078716,14.39&panoid=2-QkGelByW_5JpSqPWWgQg&cbp=12,74.47,,2,0.4

  Na východě začíná cyklotrasa skrz Petřín, předpokládám, že by s tím nemusel být problém.

  Please sign in to vote.
 • Značení Parléřova x Morstadtova

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Při jízdě cykloobousměrkou v Parléřově od Keplerovy je na křižovatce s Morstadtovou přikázaný směr jízdy vpravo, s dodatkovou tabulkou ,,Vpravo jen kola". Značka je nesmyslná ze dvou důvodů: kola mají povolený průjezd i přímo; jiná vozidla než jízdní kola by v tomto směru přijíždět neměla.

  Please sign in to vote.
 • Značení uzavírky viaduktu v Mlýnské ulici

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Od 2. 6. do 30. 11. 2014 je uzavřen podjezd železničního mostu v Mlýnské ulici v blízkosti nádraží Praha-Bubeneč. Jedná se o důležitou spojku pro motorovou i bezmotorovou dopravu. Provedené značení objízdných tras pro pěší však považuji za ne zcela vyhovující a pro cyklisty nedostatečné. Navrhuji úpravy značení, které budou včas a smysluplně informovat o uzavírce a možných objízdných trasách.

  Please sign in to vote.
 • Blokovaný průjezd U Vorlíků

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Průjezd z krátkého cyklostezkového chodníku podél Milady Horákové do U Vorlíků často blokují zaparkovaná auta (resp. obvykle jedno).

  Please sign in to vote.
 • jízda po chodníku na náměstí Interbrigády a vedení tras A201/32 v okolí kampusu ČVUT

  Created by JiMill // 1 thread

  Cyklotrasa č. A201 vede od ul. A. Čermáka po ul. Pevnostní přes řadu semaforů a rušnými místy. Já využívám alternativní trasu od křížení A. Čermáka, kolem náměstí Interbrigády, Jugoslávských partyzánů, Nikoly Tesly a Flemingovo náměstí. Cesta je to bezproblémová včetně přejíždění Jugoslávských partyzánů, až na jeden nelegální úsek a to chodník v ulici Jugoslávských partyzánů. Kdyby se vyřešil tento problém, trasa č. A201 by se přirozeně narovnala a napojila přímo do univerzitního kampusu. Zde je nutné podtrhnout nesmyslnost vedení trasy č. A32 ulicí Kolejní mezi Studentským domem a FSv/FIT. Ulice není úplně sympatická a hlavně má uprostřed závoru, takže cyklisto slez z kola. Lepší je vedení trasy č. A201 skrz kampus. A když už jsem v návrhu úpravy trasy A201, tak je tam menší ilegalita ve vyústění do ulice Salabova ve směru z kampusu, protože mě vede protisměrem. Jezdím proto Thákurovou a Gymnazijní. Ve směru od ulice Pevnostní do Velvarské je ilegální vedení tras A201/32, protože tam nelze regulérně odbočit vlevo!

  Please sign in to vote.
 • Problematická detekce cyklistů (Zelená)

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Detekce cyklistů na křižovatce Zelená a Jugoslávských partizánů je nastavena velmi problematicky. Alespoň ve směru od Terronské rovně na západ.

  Světelná signalizace je nastavená tak, že prodlužuje zelený signál, pokud k ní přijíždějí vozidla. V případě, že žádná vozidla nedetekuje, signál naopak zkracuje na naprosté minimum. Přijíždějícího cyklistu pak detekuje pouze občas.

  To vede k extrémně nepříjemnému a potenciálně nebezpečnému chování signalizace. Když se cyklista blíží z dálky ke křižovatce na které svítí červený signál, tak zvolní a vyčkává na zelenou. Pokud ho semafor nedetekuje, ale na semaforu padne zelená (například kvůli autu čekajícímu z opačného směru), tak celý cyklus červená-oranžová-zelená-oranžová-červená trvá velice krátko (odhaduji méně než 3 sekundy). Když tedy cyklista začne zrychlovat jakmile uvidí oranžovou, tak nemá šanci stihnout projet ani když zrychlí na maximální rychlost a v okamžiku první oranžové je od semaforu vzdálen ani ne 50m. Jakmile dojede k semaforu, tak je rychlosti 30 km/h vystaven před dilema projet na oranžovou, nebo zahodit veškerou námahu, kterou vložil do zrychlení. Vyklízecí časy křižovatky jsou navíc v takovém případě nastavené opravdu na absolutní minimum.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top