Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first, limited to the area of Praha 6:

 • Cyklostezka-trasa s pamatováním i na chodce

  Created by Lukáš M // 2 threads

  Vytvoření zpevněné cesty podél Podbělohorské, která je velmi úzká na jízdu v obousměrném režimu (a předjíždění, i když je to zakázané) a také jako v alternativa k Ladronce, která je v létě přeplněná. Úsek cesty Smrčínská - U Klikovky je většinou rozbahněný a sjízdný pouze horskými koly.

  Please sign in to vote.
 • Vytvořit plnohodnotného spojení

  Created by Lukáš M // 4 threads

  V místě vede frekventovaná (podle mých zkušeností) cyklotrasa na polním a lesním povrchu s neúnosným množstvím hrbolů včetně bezpečnějšího přejezdu silnice Do Horoměřic. Jedna část by asi byla stavěná na zemědělskou techniku-> mezi poli.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Jelení

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Cyklostezka A15 nabízí klidové spojení centra a Hládkova. Jediné přerušení na této cestě tvoří vyznačený úsek ulice Jelení, ve kterém jsou sice vyznačené cyklopruhy. Ty však nejsou dostatečně napojené na zbytek trasy a navíc je nutné na krátkém úseku několikrát křížit rušnou ulici. Cyklopruhy navíc nejsou dostatečným řešením pro slabší účastníky (děti, staří lidé).

  Bylo by velmi žádoucí propojit tento úsek klidovou cyklostezkou v prostoru zeleného pásu oddělujícího tramvajovou trať a ulici. Šířka tohoto pásu je více než dostatečná, jediné co je potřeba vyřešit je průjezd dočasnou a stálou zastávkou na obou koncích tohoto pásu.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopřejezd U Brusnice

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Z cyklostezky podél tramvajové trati podél Keplerovy se nedá legálně a komfortně dostat do Jelení. Bylo by potřeba vybudovat cyklopřejezd přes trať a přilehlou ulici a propojit toto řešení se stávajícími cyklopruhy v Jelení.

  Please sign in to vote.
 • Nevhodné ukoneční cyklostezky

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Cyklostezka v podél Papírenské je na krátkém úseku přerušená. Její ukoneční je navíc velmi nevhodné a potenciálně nebezpečné. V místě, kde stezka končí stále pokračuje podélná hrana podél hmatného pásu. Ze stezky nevede žádný sjezd na vozovku.

  Podélná hrana může být nebezpečná za mokra, nebo obzvláště ve sněhu, pod kterým se schová.

  Toto místo navíc přerušuje jinak celistvou cyklotrasu.

  Please sign in to vote.
 • Bahnitá klidová cesta

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Klidové propojení podél Veleslavínského potoka je v současné době silně bahnité.
  Úprava této cesty do podoby parkové mlatové cyklostezky by umožnila vyhnout se rušným ulicím a zároveň by mohla sloužit rekreačním účelům a pozvednout jinak zapadlé špinavé místo.

  Please sign in to vote.
 • Mimoúrovňové křížení Lipská

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Přechod přes takovouto komunikaci dálničního typu je velice problematický pro obě strany a nebezpečný. Na tomto místě by mělo vzniknout mimoúrovňové křížení, ideálně podchod s komfortními nájezdovými rampami.

  Please sign in to vote.
 • Propojení Na Větrníku - Talichova

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Vybudování plnohodnotné cyklostezky v tomto krátkém úseku okolo Ústřední vojenské nemocnice by umožnilo využívat skvělou jinak skvělou zklidněnou trasu A150. Také by se tím znásobil efekt procyklistických úprav podél ulice Na Větrníku.

  Please sign in to vote.
 • Pokračování cyklostezky podél Evropské

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Bylo by velmi žádoucí prodloužit cyklostezku podél Evropské ulice a ukončit jí v místě s jasnou vazbou na okolní cyklistickou infrastrukturu. Ideálním takovým místem může být cyklotrasa 201 s možností pokračovat do Velvarské a Generála píky.

  V úseku Šárecká - U Hadovky jde téměř o pustý chodník s minimem vjezdů, vchodů a dalších vazeb. Ve zbylém úseku je to problematičtější, nicméně místo zde je.

  Please sign in to vote.
 • Lesní cyklotrasa V Borovičkách

  Created by Vratislav // 1 thread

  Návrh na vrstevnicovou cestu ve svahu nad Motolem, krerá by zajistila chráněné a rekreačně atraktivní spojení Ladronky a sídliště Řepy. Návrh je ve formě podrobně propracované vize a žádá si nejspíš vnesení do agendy Prahy 6 a 5.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruh podél autobusových zastávek na Hradčanské

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  V prostoru autobusových zastávek na Hradčanské je podél autobusových zastávek přerušený cyklopruh a je zde pouze piktokoridor.

  Podle mých měření v ortofotomapě má však ulice stále stejnou šířku cca 8 metrů. Cyklopruh zde tedy není spíš z jiných důvodů, dost možná kvůli vyjíždějícím autobusům. Tento prostor je však místem, kde cyklisté potřebují ochranu a jistotu ze všeho nejvíc.

  Aby mohli cyklistická opatření v této ulici opravdu fungovat jako celek, je potřeba toto místo zacelit a zřídit zde cyklopruh.

  Please sign in to vote.
 • Nájezd k na cyklostezku u Prašného mostu

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Při jízdě v cyklopruzích na Milady Horákové chybí nájezd na cyklostezku vedoucí do podjezdu Svatovítské (http://www.cyklistesobe.cz/issues/589-chybejici-najezd-na-cyklostezku-na-hradcanske). V prostoru zastávek se takový nájezd bude zřizovat těžko a navíc tam cyklostezka ztrácí oproti silnici několik metrů převýšení.

  Bylo by velmi výhodné vybudovat nájezd v místě dlážděného zálivu v pravé části ulice. Stačilo by zde pouze snížit obrubu.

  Please sign in to vote.
 • Výjezd z ulice U Vorlíků na Milady Horákové východním směrem

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Z ulice U Vorlíků nejde vyjet na Letenskou pláň nebo ulici Milady Horákové směrem na východ. Bylo by dobré nějakým způsobem umožnit vyjet tímto směrem.

  Jedno možné řešení je vytvořit předsunutá stání ve výjezdu z tunelu Blanka doplnit přechod před ním o přejezd pro cyklisty. Lidé na kolech by potom mohli využít přejezd a postavit se do stání před čekajícími auty.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruhy na Československé armády

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Ulice Československé armády tvoří ideální spojnici Vítězného náměstí a Letenské pláně. Vzhledem k dlažbě a jednosměrnosti okolních ulic není pro cyklisty tato ulice příliš dobře nahraditelná. Navíc jde o ulici, která je paralelní s tunelovým komplexem Blanka a tudíž se nabízí její zklidnění.

  Auto*mat na tuto ulici navrhnul cyklopruhy, viz přiložený obrázek. Podobné řešení by bylo ideální pro plnou integraci cyklistů na tomto místě.

  Please sign in to vote.
 • Československé armády: možnost jízdy rovně v pravém pruhu

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Při jízdě po Československé armády je na křížení s Eliášovou ulici pro cyklisty velice nepříjemné, že musí přejíždět do levého pruhu, aby mohli jet rovně.

  Bylo by vhodné umožnit jim jízdu rovně v pravém pruhu a vyznačit jim vhodný průjezd (tedy jízdu středem pravého pruhu, a linii mířící k pravému okraji vozovky přes křižovatku) křižovatkou pomocí piktogramů.

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečný citylight u Ministerstva obrany

  Created by Matěj // 1 thread

  Citylight na kraji chodníku brání výhledu na odbočující auta. Problém nastává při jízdě na smíšené stezce po chodníku od výjezdu z Blanky směrem do ulice Na Valech. Před křížením vjezdu do Ministerstva obrany brání citylight zpětnému výhledu na auta odbočující do MO. Jako řešení vidím odstranění citylightu.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Komfortní výjezd z cyklistického chodníku Mariánské hradby

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Zakončení cyklistického chodníku na trase A15 v ulici Mariánské hradby nebylo uspokojivě vyřešeno. Cyklista zde nemá jasně označeno, jak se má chovat. Musí překonávat krátký úsek chodníku, vysokou obrubu, dlažbu a vypořádat se s prostorem stání pro autobusy. Vhodné řešení by bylo například toto: Zřídit odbočení už tak 10m před cedulí ukončující stezku a vytvořit v prostoru nynějšího odvodňovacího žlabu krátký připojovací cyklopruh zakončený piktogramy okolo autobusového stání. V maximální verzi by zde mohl být zřízený cyklopruh vedoucí okolo autobusového stání pokračující přes křižovatku a napojující se do cyklopruhu, který už nyní pokračuje dále v Jelení ulici. Až na začátek autobusového stání se zdá, že je ulice dost široká, aby se zde cyklopruh vešel. Je možné, že bude nutné mírně zúžit protisměr, ale cyklopruh je potřeba především ve směru do kopce.

  Please sign in to vote.
 • Průjezd pro chodce do ulice Václavkova

  Created by Jan Krcmar // 2 threads

  Když jedete po trase z Wichterlově dál k Hradčanské, tak nemůžete pořádně odbočit do leva, protože veprostřed ulice parkují auta.
  Nebylo by možné odstranit jedno parkovací místo a zařídit průjezd pro cyklisty tak, aby šlo odbočit do leva?

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top